Az iskoláról néhány szóban

A Növénytudományi Doktori Iskola (NTDI, SzIE-Növénytermesztési és kertészeti tudományok DI) három korábbi akkreditált doktori programot egyesít magában:

- Növénygenetika és biotechnológia program,

- Növénytermesztés és földművelés program,

- Növényvédelem és kórélettan program.

A doktori iskola célja, hogy a növénygenetika, a növénynemesítés és növényi biotechnológia, a növénykórtan- és kórélettan, a növényvédelmi rovartan és gyomszabályozás, a földművelés és agrotechnika, a szántóföldi növénytermesztés és kertészet, valamint a gyepgazdálkodás és vetőmagtermesztés területén tudományos igényességű és korszerű ismeretekkel rendelkező, nemzetközi színvonalú munkára alkalmas doktorokat képezzen. Ennek biztosítéka a NTDI professzorainak és oktatóinak eddigi tudományos teljesítménye és aktív részvétele mind a képzésben, mind a kutató munka irányításában. Több MTA és ágazati kutatóintézet személyi és tárgyi feltételei segítik a munkánkat, valamint kiterjedt nemzetközi kapcsolataink is hozzájárulnak a hallgatók képzési színvonalának emeléséhez. Az elmúlt időszakban 70 PhD hallgató védte meg sikerrel doktori téziseit. Az NTDI további fontosabb eredményei olvashatók az Önértékelés 2004-2008 hivatkozáson.

Az iskolánkban végzett doktorok jelentősen hozzájárultak a fenti diszciplínákat művelő oktató/kutató egyetemek, főállású kutatóhelyek és más intézmények szakember utánpótlásához. Mindezek ismeretében hívjuk és várjuk az egyetemet (MSc) végzett fiatalokat doktori iskolánkba. A jelentkezés módjáról a Szent István Egyetem Doktori Szabályzatából tájékozódhatnak az érdeklődők.