A Szent István Egyetem Doktori Iskoláinak pályázati felhívását az EDHT készíti el, melynek részletei - határidőkkel, űrlapokkal stb. együtt - megtalálhatók az EDHT honlapján. Az alábbiakban magát a felvételi eljárást ismertetjük, kiegészítve az NTDI speciális követelményeivel.

 

Egyetemi Doktori Szabályzat 

Kivonat a doktori felvételi eljárás rendjéről

14.§

(1) A felvételi meghallgatásokat az EDHT által kijelölt felvételi bizottság végzi. A felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni.

(2) A felvételi meghallgatásnak az a célja, hogy a bizottság képet kapjon a jelölt emberi és szakmai habitusáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság külön-külön értékeli a jelentkezőket, majd javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A Felvételi Bizottság a javasolt jelentkezőket
rangsorolja.

(3) A felvételi meghallgatáson a DIT (Doktori Iskola Tanácsa), vagy a bizottság a következő értékelési szempont szerint pontozza a pályázót:

1. emberi és szakmai habitus:   

0-30 pont a felvételi bizottság értékelése alapján

2. tudományos teljesítmény:   

0 - 30 (a pontozást a Dl ügyrendje tartalmazza)

3. a diploma minősítése (a felvételi alapkövetelményt jelentő jó minősítésű diplomán túl):   

5-10 pont (kitűnő 10, jeles 5, (a végzést követő három évben alapkövetelmény a jó minősítés)

Három évnél régebbi diploma esetén a diplomát nem kell pontozni. Ebben az esetben a jó minősítés nem feltétel, de a diplomát követő eredményes posztgraduális tanulmányokat és szakterületi kutatómunkát igazolni kell. Ebben az esetben a tudományos munka elismerésének minimális pontszámát a Dl ügyrendje határozza meg. Külföldi jelentkező pontozási rendszerét a minőségi követelmények fenntartása mellett a DIT másként is szabályozhatja.

(4) A felvétel esetleges további feltételeit a DIT állapítja meg, amit előre meg kell hirdetni.

(5) A felvételhez az 1. és 2. értékelési szempontnál legalább 40 pont elérése szükséges.

(6) A megfelelő pontszám csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát. A DIT - pl. túljelentkezés esetén - felajánlhatja az államilag támogatott képzésre jelentkezőnek a költségtérítéses képzést. 

(7) A felvételi eljárással kapcsolatos ügyviteli tevékenység ellátása a DIT, az EDHT titkárság, illetve az AODI titkárság feladata.

bulletA Növénytudományi Doktori Iskola (NTDI) speciális kiegészítései:
A nyelvtudás után járó pontok: első nyelvvizsga esetén: felsőfokú nyelvvizsga 3 pont, további nyelvvizsgák esetén: középfokú nyelvvizsga 3 pont, felsőfokú nyelvvizsga 6 pont. Maximálisan adható pontszám 10 pont.
bulletA NTDI felvételében elérhető pontszámok száma 80 (30+30+10+10, felvételi minimum 50 pont)
bulletAz egyetemi szabályzat 14 § 3/2 pontjában a tudományos teljesítmény megítélésében a NTDI az alábbi szempontokat veszi figyelembe: Az egyetemi évek alatt tanúsított tudományos érdeklődés és teljesítmény pl. demonstrátor, egyetemi és országos TDK-n részvétel, helyezések. Lehetőség szerint legyen továbbá igazolható tudományos előélete pl. cikk, előadás, szakmai tanulmányút, stb. 
bulletA felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a NTDIT ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek összetételét az EDHT hagyja jóvá.