Az NTDI kreditkövetelménye teljesítésének javasolt ütemterve

  I. év II. év III. év

Kredit
(összesen
)

1. félév

2. félév

3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
A. Tanulmányi kreditek Tárgy Kredit Tárgy Kredit Tárgy Kredit Tárgy Kredit Tárgy Kredit Tárgy Kredit Előírt Szerzett
1 Iskola-kötelező tárgy 1 6   1 6   12  
2 Kötelezően választható tárgyak 1 6 2 12 1 6   24  
Kötelező tárgy kreditek összesen 2 12 2 12 2 12   36 18
3 Szabadon választható tárgyak   1 4 1 4   8  
4 Egyéb szerezhető kredit   3  3  6  
Tanulmányi kredit össz. 12  12  10  50 >36
 
B. Kutatási kreditek 
- Kutatómunkáért  18 18  20 20  25 25 126 <126
  - Publikációért   2 5   10 17  
C. Oktatási kreditek   6  6 6 6   24 <45
 

Összes szerzett

 30 36 38 35 34 38 211  

Összes előírt

30 30 30 30 30 30   180
 

A követelmények teljesítését a Doktori Iskola vezetője a témavezetővel együtt, szemeszterenként értékeli, és hagyja jóvá.