Megvédett Doktori Értekezések 1996-2013 között

 Szerző Eredeti cím Védés éve Elérhetőség
Megyeri Mária GÉNBANKI TRITICUM MONOCOCCUM TÉTELEK MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI ELEMZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA A BÚZANEMESÍTÉS SZÁMÁRA 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szabó Márton NÖVÉNYKÁRTEVŐ FONALFÉRGEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE NEMATÓDA-CSAPDÁZÓ ÉS TRICHODERMA GOMBÁK SEGÍTSÉGÉVEL: IN VITRO KONFRONTÁCIÓS ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VIZSGÁLATOK CAENORHABDITIS ELEGANS MODELLRENDSZER 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Sződi Szilvia A CSONTHÉJASOK MONILÍNIÁS MEGBETEGEDÉSÉT ELŐIDÉZŐ KÓROKOZÓK NÖVÉNYKÓRTANI, GENETIKAI ÉS REZISZTENCIA VIZSGÁLATÁNAK EGYES ASPEKTUSAI 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Kovács Gergő Péter CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Harangozó Tamás A NÖVÉNYFAJTÁK DUS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Halász Ágnes A TILLETIA-FAJOK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS FELDERÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ŐSZI BÚZÁBAN 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Fetykó Kinga Gabriela AUTÓPÁLYÁK PAJZSTETŰ-KÖZÖSSÉGEINEK (HEMIPTERA: COCCOIDEA) BIOCÖNOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ELEMZÉSE 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Sugár Eszter „MARTONVÁSÁRI BÚZA GENOTÍPUSOK NÖVEKEDÉSDINAMIKÁJÁNAK ÉS TERMÉSPRODUKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ N-TÁPELEM SZINTEKEN” 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Horváthné Uhrin Andrea „ŐSZI BÚZA X TRITICUM TIMOPHEEVII HIBRID UTÓDAINAK JELLEMZÉSE” 2014 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Hoffmann Péter A SZŐLŐ LISZTHARMATBETEGSÉGÉT OKOZÓ ERYSIPHE NECATOR SCHWEIN. IVAROS TERMŐTESTEINEK JÁRVÁNYTANI SZEREPE 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Marglné Ambrus Helga A KUKORICA OXIDATÍV STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE MIKROSPÓRÁK IN VITRO SZELEKCIÓJÁVAL 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Tóth Ágnes TŰLEVELŰ FÁKBAN ÉLŐ, EURÓPAI ELTERJEDÉSŰ BURSAPHELENCHUS-FONÁLFÉREGFAJOK KIMUTATÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,
Tóth Zoltán A GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS) DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS MOLEKULÁRIS EVOLÚCIÓJA 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Puskás Katalin BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Földesi Petra ALKALMAZKODÓ, KÖRNYZETKÍMÉLŐ TALAJMŰVELÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE SZÁNTÓFÖLDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szabó-Hevér Ágnes A KALÁSZFUZÁRIUM REZISZTENCIA MOLEKULÁRIS HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA FRONTANA EREDETŰ TÉRKÉPEZŐ BÚZAPOPULÁCIÓKBAN 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Finta Zuzana A KENDER OLAJTARTALOM NÖVELÉSÉNEK HATÁSA A ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL ÉS A FONTOSABB AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK ALAKULÁSÁRA 2013 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Antal Ferenc AZ STUBSNF1 PROTEIN-KINÁZ KOMPLEX ÉS A TREHALÓZ-6-FOSZFÁT-SZINTÁZ HATÁSA A BURGONYA TERMŐKÉPESSÉGÉRE ÉS SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉRE 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Tremmelné Tar Melinda PCR ALAPÚ MOLEKULÁRIS MARKEREK AZONOSÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA A BÚZA LEVÉLROZSDA REZISZTENCIÁRA VALÓ NEMESÍTÉSBEN 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szalai Márk AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK TÉRSÉG SZINTŰ MODELLEZÉSE 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Orosz Szilvia HAJTATOTT PAPRIKA ÁLLOMÁNYOKBAN ÉS AZOK KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ THYSANOPTERA POPULÁCIÓ VIZSGÁLATA 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Tarnawa Ákos FÖLDHASZNÁLATI TÉNYEZŐK AGROÖKOLÓGIAI HATÁSAI A MEZEINYÚL POPULÁCIÓK DINAMIKÁJÁRA 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

 
Micskei Györgyi SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szabó Miklós ALTERNATÍV GYOMSZABÁLYOZÁSI MÓDSZEREK ÜLTETVÉNYEKBEN 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Molnár Stella LISZTHARMAT ÉS PERONOSZPÓRA REZISZTENS SZŐLŐ GENOTÍPUSOK MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓJA 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Veres Andrea A MEZŐGAZDASÁGI TÁJAT ALKOTÓ ÉLŐHELYEK NÖVÉNYVÉDELMI VONATKOZÁSAINAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RAGADOZÓ ORIUS VIRÁGPOLOSKA FAJOK (HETEROPTERA: ANTHOCORIDAE) ELŐFORDULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Magyarné Tábori Katalin

"CITOKININEK SZEREPE AZ ALMA IN VITRO HAJTÁSREGENERÁCIÓBAN"

2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Beczner Farkas

"A BURGONYA SNF1 PROTEIN KINÁZ KOMPLEXÉNEK VIZSGÁLATA"

2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

 
Rácz Ferenc

„KUKORICA BELTENYÉSZTETT VONALAK POLLENTERMELÉSE FRAKCIONÁLT VETÉSBEN"

2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Soltész Alexandra

„AZ ABIOTIKUS STRESSZ-ADAPTÁCIÓT SZABÁLYOZÓ OSMYB4, TACBF14, ÉS TACBF15 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOROK FUNKCIÓJÁNAK IGAZOLÁSA TRANSZGÉNIKUS ÁRPÁBAN"

2012 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Katuláné Debreceni Diána

„GOMBAREZISZTENS SZŐLŐ GENOTÍPUSOK MOLEKULÁRIS AZONOSÍTÁSA"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Lantos Ferenc

„A KALCIUMHIÁNY KIALAKULÁSÁNAK ÉS HIÁNYTÜNETEINEK VIZSGÁLATA A PAPRIKA TERMESZTÉSÉBEN"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Tóthné Zsubori Zsuzsanna

„SILÓKUKORICA HIBRIDEK BELTARTALMÁNAK ÉS EMÉSZTHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Csorbainé Gógán Andrea

„A NYÁRI SZARVASGOMBA (TUBER AESTIVUM VITTAD.) ÉS A NYAGYSPÓRÁS SZARVASGOMBA (TUBER MACROSPORUM VITTAD.) MAGYARORSZÁGI TERMESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szőke Csaba

„KUKORICA GENOTÍPUSOK FUZÁRIUMOS SZÁRKORHADÁSA ÉS A SZÁR SZÖVETI SZERKEZETE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS-VIZSGÁLATOK ÉS HATÁSUK A SZÁRSZILÁRDSÁGRA"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Tisza Viktória

„TERMESZTETT SZAMÓCÁBÓL SZÁRMAZÓ, bHLH TRANSZKRIPCIÓS FAKTORT KÓDOLÓ SPATULA GÉN JELLEMZÉSE"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Bajnok Márta

„EXTENZÍV GYEPEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Komjáti Hedvig

„A NAPRAFORGÓT FERTŐZŐ PLASMOPARA-FAJOK FENOTÍPUSOS ÉS MOLEKULÁRIS GENETIKAI JELLEMZÉSE"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Wichmann Barnabás

„ALMAFAJTÁK MOLEKULÁRIS ELKÜLÖNÍTÉSE ÉS REZISZTENCIAGÉN ANALÓGOK AZONOSÍTÁSA"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Körösi Katalin

„AZ INDUKÁLT REZISZTENCIA A NAPRAFORGÓ ÉS KÓROKOZÓJA A PLASMOPARA HALSTEDII KAPCSOLATÁBAN"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Zalai Mihály

„ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSÚ TERÜLETEK GYOMNÖVÉNYZETÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A FEHÉR-KÖRÖS TÉRSÉGÉBEN"

2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Ácsné Szekeres Dóra „BT (MON 810, CRY1Ab) KUKORICA HATÁSA EGYES NEMCÉLSZERVEZET COLEOPTERA (CARABIDAE, COCCINELLIDAE) CSOPORTOKRA" 2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Bán Gergely „TRIPSZEK ÉS LEVÉLTETVEK ELLENI VÉDEKEZÉS VEGYES ÍZELTLÁBÚ-EGYÜTTESSEL HAJTATOTT PAPRIKÁBAN" 2011 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Halász Gábor „SZŐLŐ- ÉS ALMAFAJTÁK JELLEMZÉSE MIKROSZATELLIT MARKEREKKEL" 2010 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szira Fruzsina „ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ LÓKUSZOK AZONOSÍTÁSA ÉS MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓRA VALÓ ALKALMASSÁGUK VIZSGÁLATA" 2010 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Mikó Péter Pál „A ZÖLDTRÁGYÁZÁS TALAJÁLLAPOTRA ÉS UTÓVETEMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA" 2010 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Galbács Zsuzsanna „SZŐLŐFAJTÁK MIKROSZATELLIT ALAPÚ UJJLENYOMATÁNAK ÉS PEDIGRÉJÉNEK MEGHATÁROZÁSA" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Zrubecz Péter „INSZEKTICIDMENTES VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK TESZTELÉSE FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS HAJTATOTT PAPRIKÁBAN" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szabó Béla „AZ AGROTECHNIKAI ÉS AZ ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSA A NAPRAFORGÓMOLY (HOMOEOSOMA NEBULELLUM DEN. ET SCHIFF.) KÁRTÉTELÉRE ÉS RAJZÁSDINAMIKÁJÁRA" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Mihály Róbert „GÉNVADÁSZAT, STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓ ÁRPÁBAN ÉS BÚZÁBAN" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Tóth Sándor „A CRATEROSTIGMA PLANTAGINEUM HOCHST. ÉS A RAMONDA MYCONI REICHB., MINT A KISZÁRADÁSTŰRÉS TANULMÁNYOZÁSÁBAN FONTOS MODELLNÖVÉNYEK, SZÖVETTENYÉSZTÉS ÉS GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓJA " 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Bencsik Katalin „TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Lantos Csaba „Az in vitro androgenezis indukciója búzában (Triticum aestivum L.), tritikáléban (X Triticosecale Wittmack), fűszerpaprikában (Capsicum annuum L.) és az eredmények felhasználása a nemesítésben " 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Cseuz László „A SZÁRAZSÁGTŰRŐ ŐSZI BÚZA (Triticum aestivum L.) NEMESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ,

THESIS
Szatmári Ágnes „A BAKTÉRIUMOK ÁLTAL INDUKÁLT ÁLTALÁNOS REZISZTENCIÁVAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ NÖVÉNYI GÉNEK AZONOSÍTÁSA ÉS KIFEJEZŐDÉSÜK VIZSGÁLATA" 2009 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Stingli Attila A talajhasználat hatása a mikrotermőhely egyes élőlényeire 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Stiller Ibolya A burgonya tápértékének javítása a szerin-acetiltranszferáz enzim túltermeltetésével 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Pap Komáromi Judit A vetésváltás hatása az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera leconte) populáció egyedszámváltozására Dél-Magyarországon 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Molnár István Triticum aestivum – Aegilops biuncialis kromoszóma átépülések indukálása és molekuláris citogenetikai jellemzése 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
László Péter A direktvetéses és bakhátas gazdálkodási rendszerek hatása a talaj fizikai és biológiai állapotára 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Kristó István Szegedi őszi búza fajták termőképesség vizsgálata eltérő termesztési körülmények között 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Jankovics Tünde Közelrokon lisztharmatgombák elkülönítése gazdanövény-specializációjuk tükrében 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Hoffmann Sarolta Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása a szőlő lisztharmat és peronoszpóra rezisztenciára nemesítésben 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Hídvégi Szilvia Néhány időjárási tényező hatása a kukorica termékenyülésére 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Baloghné Zándoki Erika A Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary hazai és európai izolátumainak változékonysága 2008 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Szőke Antal A fruktóz 2,6-biszfoszfát koncentráció módosításának hatása a szegfű szénhidrát anyagcseréjére 2007 1)
2) TÉZISEK, DISSZERTÁCIÓ
Sárfalvi Blanka Acetolaktát-szintetáz gátló herbicidek hatásának értékelése különböző módszerekkel kultúr- és gyomnövényeken 2007 1)
2) Rövid // Részletes
Kuti Csaba Búzanemesítési információs rendszer 2007 1)
2) Rövid // Részletes
Horel Judit Szabadföldi paprikatermesztés technológiájának fejlesztése 2007 1)
2) Rövid // Részletes
Veres Anikó Szegfű etilénbioszintézisének antiszensz gátlása almából származó ACC szintáz génnel 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Varga Gabriella A korai általános rezisztenciához kapcsolható új fehérjék és felhasználásuk a rezisztenciát kiváltó baktérium komponensek meghatározására 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Ujj Apolka A talajállapot- és az elővetemény-hatás javítása köztes védőnövényekkel és kímélő műveléssel 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Tasi Julianna Gyepnövények fenofázisainak hatása a minőségre és legeltetési sorrendre 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Szabó Zoltán A sárgadinnye (Cucumis melo) archogenetikája, ITS- és SSR-heterogeneitása egy 15. századi lelettől a mai fajtákig 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Kondrák Mihály A biotechnológiai módszereken alapuló növénynemesítés két új eszköze:a sáska proteináz inhibitor és a pPROGMO transzformációs vektor 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Gecse Mónika Művelés-hatások értékelése fizikai paraméterekkel tartamkísérletben és szántóföldi körülmények között 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Dorner Zita Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak elemzése 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Bittsánszky András A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben, és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Balogh Andrea A termesztett szamóca gyümölcsfejlődésében és érésében szerepet játszó gének izolálása 2006 1)
2) Rövid // Részletes
Mihály Botond Gábor Szőlők gyomnövényei három vulkáni tanuhegyen 2005 1)
2) Rövid // Részletes
Hafez Yasser Mohamed Biochemical and molecular studies on the role of reactive oxygen species and antioxidants in plant disease resistance 2005 1)
2) Rövid // Részletes
Tréfás Hajnalka A Pterostichus melanarius (Coleoptera: Carabidae) orientációja diverz mezőgazdasági rendszerekben 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Tóth Balázs Gabonafélék hidegadaptálódását befolyásoló gének térképezése és molekuláris markerezése 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Pék Zoltán Hajtatott paradicsom termésképzésének modellezése 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Oreifig Aid A genetikai transzformáció hatékonyságának növelése rizsben 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Nagy Emese Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays L.) 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Kassai Mária Katalin Az őszi búza minőségének herbológiai tényezői 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Galli Zsolt Az alma etilén bioszintézisének gátlása és különböző Festuca fajok taxonómiai összehasonlítása molekuláris genetikai módszerekkel 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Farkas Imréné Talajhasználati és talajművelési lehetőségek a gyomszabályozásban 2004 1)
2) Rövid // Részletes
Monostori Tamás Mikrospóra tenyésztés és genetikai transzformációs kísérletek árpában és tritikáléban 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Lakatos Lóránt Az SNF1 kináz komplex alegységeinek izolálása és jellemzése Solanum tuberosum-ból 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Hegyi Zsuzsanna A termőhely és a tőszám hatása különböző rokonsági körökbe tartozó beltenyésztett kukorica törzsek és hibridjeik tulajdonságaira eltérő évjáratokban 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Gólya Gellért Az Aculus Schlechtendali (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) morfológiája, biológiája és populációdinamikája Magyarországon 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Dóczi Róbert A szárazság-specifikus DS2 gén funkciójának és szabályozásának vizsgálata Solanaceae fajokban 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Bleicher Edit Akaricidek tesztelésének komplex módszere laboratóriumban 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Benécsné Bárdi Gabriella A gyomként növő kender (Cannabis sativa L.) hazai elterjedése, morfológiája, biológiája és gyomszabályozási lehetőségei 2003 1)
2) Rövid // Részletes
Törjék Ottó Különböző nyár, búza és kender genotípusok molekuláris (RAPD, SSR, AFLP és SCAR) jellemzése 2002 1)
2) Rövid // Részletes
Szarka Béla Mikrospóra eredetű növények és szomatikus hibridek előállítása kukorica genotípusokból 2002 1)
2) Rövid // Részletes
Percze Attila A művelési rendszerek hatása a talajállapotra és a gyomosodásra búzában 2002 1)
2) Rövid // Részletes
Molnár Zoltán Lóbab nemesítési alapanyagok előállítása in vitro szomatikus és merisztéma tenyészetekből 2002 1)
2) Rövid // Részletes
Kőszegi Béla Búza genetikai alapanyagok előállítása, agronómiai és citológiai elemzése 2002 1)
2) Rövid // Részletes
Linc Gabriella Molekuláris citogenetikai vizsgálatok a búza rokonsági körében 2001 1)
2) Rövid // Részletes
 Koczka Noémi A Ginkgo biloba L. mint perspektivikus várostűrő faj 2001 1)
2)
Rövid // Részletes
Hasan Mohammed Mehfuz Saikat Doubled haploidok felhasználása a búzanemesítésben és fajtafenntartásban 2001 1)
2) Rövid // Részletes
Jekkel Zsolt In vitro szomatikus sejtek- és szövetek krioprezerválása 2001 1)
2) Rövid // Részletes
Bucherna Nándor Génexpressziós változások a növényi fejlődés során 2001 1)
Berzy Tamás Abiotikus stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésben és vetőmag előállításban 2001 1)
2) Rövid // Részletes
Barna György Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) populációbecslése és a védekezési döntés adaptációja Magyarországon 2001 1)
2) Rövid // Részletes
Veress Zoltán Új értékelő módszerek kidolgozása és alkalmazásai a DUS-ra alapozott fajtavizsgálatban 2000 1)
Szalai Tamás A talajművelési és növénytermesztési rendszerek néhány agronómiai összefüggése a fenntartható földhasználat kialakításához 2000 1)
Mázikné Tőkei Katalin In vitro tenyészetekből származó növények citológiai elemzése Agropyron, Populus és Triticum fajokban 2000 1)
Kiss József Biotechnológiai módszerek alkalmazása a hazai nyárfa nemesítésben 2000 1)
Gyuricza Csaba Az értékőrző és hagyományos talajművelés egyes fizikai és biológiai hatásainak értékelése 2000 1)
Bajar Khoszbayar A lucernán élő tripszerek szezonális egyedszám-változása, néhány tripszfaj molekuláris elemzése RAPD-PCR módszerrel 2000 1)
Agárdiné B. Rita Nádkórokozó gombák elterjedése balatoni és velencei-tavi nádasokban eltérő ökológiai feltételek mellet 1999 1)
Mozsár József A szőlő agrobaktériumos transzformációja 1998 1)
Fodor József Az oxigén szabad gyökök, illetve antioxidánsok szerepe a szisztemikus növényi betegségrezisztenciában 1998 1)
Abdul Hamid Hafez Az őszi búza integrált növényvédelem Szíriában, különös tekintettel az orosz búza-levéltetű és a szalma-darázsra, valamint ezek természetes ellenségeire 1998 1)
Tóthné Lőkös Klára Növénynemesítési alapanyagok genetikai elemzése kvantitatív tulajdonságok alapján 1997 1)
Tóth Ferenc Az őszi búza talajfelszíni pókegyütteseinek és a Pardosa agrestis (Westring) populációbiológiájának jellemzése 1997 1)
Maninnger Sándorné A hazai búzarozsdák virulencia változásainak és a búzafajták rezisztenciájának tanulmányozása az integrált védekezés érdekében 1997 1)
Fenyves Tibor A fenntartható gazdálkodás néhány agronómiai feltétele, különös tekintettel a művelés hatására, a gyomosságra és a trágyázásra 1997 1)
Cs. Kozma Erzsébet Kukoricán károsító levéltetvek, takácsatkák és a hozzájuk kapcsolódó hasznos élő szervezetek faunisztikai vizsgálata 1997 1)
Silhavy Dániel Rezisztencia faktorok Solanum chacoense-ben: Alkaloid összetétel vizsgálatok és egy szárazság által indukált stresszgén izolálása és jellemzése 1996 1)


Jelmagyarázat hozzáférhetőséghez:
1)    SZIE, Gödöllő, Kosáry Domokos Könyvtár (1997-től)
2)    http://phd.om.hu doktori adatbázisa (2001-től)