Országos Doktori Tanács

NTDI szervezeti és működési szabályzata

Kapcsolódó akkreditált MSc szakok

Felvételi és fokozatszerzési követelmények, eljárási rend

Egyéni fokozatszerzésre jelentkezők követelményei

A publikációs lista bemutatásának módja

Publikációs követelmények

NTDI képzési terve

Tantervek

Fokozatot szerzett PhD hallgatók

Kutatási témák

NTDI minőségbiztosítási terve

Együttműködési megállapodások

Önértékelés 2009-2013

Rövidítések jegyzéke

Letöltések