Növénytermesztés- és Kertészettudományi (Növénytudományi) Doktori Iskola önértékelés 2009-2013

a) Doktori Iskola bemutatása

Hivatalos neve: Növénytermesztés- és Kertészettudományi Doktori Iskola

Rövid neve: Növénytudományi Doktori Iskola továbbiakban NTDI

Vezetője: Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora

Kutatási terület: Az NTDI kutatási területe 3 fő csoportba sorolható:

  1. Növény-genetika, növénynemesítés és növény-biotechnológia
  2. Növénytermesztés, kertészet, földművelés, földhasználat, gyepgazdálkodás
  3. Növényvédelmi állattan, kórélettan, integrált növényvédelem

Képzési program

Az NTDI a 90-es években akkreditált három PhD programból alakult:

bulletNövénynemesítés genetikai és biotechnológiai módszerekkel
bulletSzántóföldi növénytermesztési rendszerek és a termés minősége
bulletSzántóföldi növényvédelem és kórélettan

A korábbi doktori programok az NTDI programként működnek, megtartva korábbi tantervüket. A Doktori Iskolán belül e három program neve:

bulletNövénygenetika és biotechnológia program,
bulletNövénytermesztés és földművelés program
bulletNövényvédelem és kórélettan program

Képzésük csak annyiban módosult, hogy az programok tanterveibe iskola kötelező tárgyakat is beépítettünk. Az NTDI képzési programját az 1-4 táblázatok tartalmazzák.

1. táblázat: NTDI kötelező tárgyai

Iskola kötelező tárgyai

 

Tárgy (oktató)

félév

kredit

1.

Kísérletek tervezése és értékelése (dr. Matuz János/dr. Berzsenyi Zoltán)

I.

6

2.

Kísérleti eredmények közlése és bemutatása (dr. Sági László)

III.

6

 

 2. táblázat NTDI Növénygenetika és biotechnológia program képzési tárgyai

 

Növénygenetika és biotechnológia

félév

kredit

Kötelezően választható tárgyak

 

 

1.

Növényi molekuláris genetika és molekuláris nemesítés (dr. Kiss Erzsébet)

I.

6

 

2.

Növényi sejtgenetika és in vitro nemesítés (dr. Gyulai Gábor)

II.

6

3.

Növényi géntechnológia és transzgénikus nemesítés (dr. Heszky László)

II.

6

4.

Klasszikus és részletes növénynemesítés (dr.Hajós Lászlóné)

III.

6

Választható tárgyak

 

 

5.

Biokémiai analitika (dr. Fülöp László)

I.

4

6.

Citogenetika (Mázikné dr. Tőkei Katalin)

II.

4

7.

Kvantitatív genetika (dr. Csizmadia László)

II.

4

8.

Populációgenetika (dr. Matuz János)

II.

4

9.

Biotikus stresszrezisztencia (dr. Király Zoltán, dr. Barna Balázs)

III.

4

10.

Abiotikus stresszrezisztencia (dr. Galiba Gábor)

III.

4

11.

Fejlődésgenetika (dr. Bánfalvi Zsófia)

III.

4

12.

Vírusgenetika (dr. Balázs Ervin)

III.

4

13.

Szexuális reprodukció biotechnikái (dr. Barnabás Beáta)

III.

4

14.

Gabonafélék biotechnológiája (dr. Pauk János)

IV.

4

 

 3. táblázat: NTDI Növénytermesztés és földművelés program képzési tárgyai

Növénytermesztés és földművelés

Kötelezően választható tárgyak

 

Tárgy (oktató)

kredit

1.

Növénytermesztéstan (dr. Jolánkai Márton)

6

2.

Agrometeorológia (dr. Szalai Sándor)

6

3.

Crop production (dr. Jolánkai Márton)

6

4.

Talajtermékenység és vízgazdálkodás (dr. Várallyay György)

6

5.

Fenntarthatóság, ökológia, földhasználat (dr. Birkás Márta)

6

6.

Gyakorlati növénynemesítés (dr. Hajós Lászlóné)

6

7.

Szántóföldi zöldségtermesztés (dr. Helyes Lajos)

6

8.

Szántóföldi és kertészeti növények öntözése (dr. Helyes Lajos)

6

9.

Talajvédő gyepek és sportgyepek (dr. Szemán László)

6

Választható tárgyak

 

10.

A növénytermesztés genetikai alapjai (dr. Láng László)

4

11.

Termesztéstechnika (dr. Szentpéteri Zsolt, dr. Helyes Lajos)

4

12.

Növénynövekedési modellek (dr. Berzsenyi Zoltán)

4

13.

Búza és kukorica termesztése (dr. Jolánkai Márton)

4

14.

Egyéb gabonafélék termesztése (dr. Jolánkai Márton)

4

15.

Alternatív növénytermesztés (dr. Máté András)

4

16.

Intenzív kertészeti technológiák (dr. Ombódi Attila)

4

17.

Pillangós virágú szálastakarmányok termesztése (dr. Máté András)

3

18.

Energiatakarékos talajművelés (dr. Birkás Márta)

3

19.

Földhasználat, növénytermesztés kedvezőtlen termőhelyeken (dr. Gyuricza Csaba)

3

20.

Ökológiai és természetvédelmi gyepgazdálkodás (dr. Tassi Julianna)

3

4.      4. táblázat: NTDI Növényvédelem és kórélettan program képzési tárgyai

Növényvédelem és kórélettan

Kötelezően választható tárgyak

 

Tárgy (oktató)

kredit

1.

Integrált növényvédelem (dr. Kiss József)

6

2.

A biológiai növényvédelem alapjai (dr. Turóczi György)

6

3.

Növényi kártevők (dr. Tóth Ferenc)

6

4.

Rovarfiziológia és –kommunikáció (dr. Szőcs Gábor)

6

5.

Talajzoológia (dr. Bakonyi Gábor)

6

6.

Növényi kórokozók (dr. Bán Rita)

6

7.

Biotikus stressz (dr. Barna Balázs)

6

8.

A rezisztenciára nemesítés alapjai (dr. Mesterházy Ákos)

6

9.

Általános és növénykórtani mikológia (dr. Virányi Ferenc)

6

10.

Növényi virológia (dr. Tóbiás István)

6

11.

Herbológia (dr. Dorner Zita)

6

12.

Gyomszabályozás (dr. Dorner Zita)

6

Választható tárgyak

 

13.

Gyomismeret, gyomhatározás (dr. Dorner Zita)

3

Az iskola kötelező tárgyak a kutatásra, mint szakmára tanítják meg hallgatóinkat, a programoknak megfelelő specializált tárgyak az egyes kutatási területek up-to-date ismereteit tartalmazzák.

b) NTDI eredményei az elmúlt 5 évben

Az 5. táblázatban foglaltuk össze az NTDI által az utóbbi 6 évben (2014 is) felvett és fokozatot szerzett hallgatókra vonatkozó adatokat. A táblázat alapján 83 PhD hallgatót vettünk fel és az iskola képzésének és eredményességének színvonalát bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban az abszolutóriumot szerzett hallgatók aránya 66 %-ot ért el. A programok közül kiemelkedőnek tekinthető a Növényvédelmi és Növénygenetikai.

 

5. táblázat: Az NTDI doktori képzési eredménye az utóbbi 6 évben (2009-2014)

statisztikai adatok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

a doktori iskolába az adott évben felvételt nyert és beiratkozott hallgatók

11

13

12

14

13

20

a korábban a DI-be felvett hallgatók közül ebben az évben abszolutóriumot szerzettek

12

13

9

7

8

6

a korábban a DI-be felvett hallgatók közül ebben az évben fokozatot szerzettek (EDT döntés)

6

7

2

12

5

0

összes megítélt fokozat az adott évben (EDT döntés)

6

7

13

13

5

12

ebből egyéni felkészülő

0

0

0

0

0

0

a felvettek (1. sor) közül nem nappali tagozatos doktoranduszok

6

6

4

5

5

16

Tapasztalataink szerint, az abszolutórium megszerzéséhez közel 4 évre, a fokozat eléréshez közel 5-6 évre volt szükség. Ez az idő közel duplája a képzési időnek (3 év), azonban az alkalmazott kísérletes élettudományok (élő természettudományok) területén ennél rövidebb idő alatt – a nemzetközi színvonal megtartása mellett – nem lehet teljesíteni a fokozat odaítéléséhez szükséges publikációs követelményt. Az egyes programok között lényeges eltérés az eltelt idő vonatkozásában nem volt.        
A hallgatóknak a kiemelkedően magas publikációs teljesítménye részben köszönhető a kutatóintézetekben dolgozó levelező (önköltséges) hallgatóink teljesítményének, továbbá a doktori iskola törzstagjai tudományos színvonalának.

Az NTDI tagjainak tudományos fokozatait a 6. táblázat mutatja be. Az 5. táblázatban közölt eredmények részben köszönhetők az NTDI törzstagok és témavezetők, valamint az oktatók tudományos színvonalának.  A tagok tudományos minőségét és erősségét jelzi, hogy a doktori iskolában 7 akadémikus dolgozik és ebből 3 törzstag, további 2-2 témavezető, illetve oktató. Az akadémikusok mellett a doktori iskolában 21 MTA doktora dolgozik.

 

6. táblázat:  NTDI tagjainak tudományos minősítése

Megnevezés

Összesen

Akadémikus

MTA doktora

PhD, kandidátus

 

%

%

%

Törzstag

12

3

25,0

6

50,0

3

25,0

Témavezető

32

1

3,2

7

21,9

24

75,0

Oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket)

78

6

7,7

19

24,4

53

67,9

c) Doktori iskola vezetőjének bemutatása

 Tudományos teljesítmény:

Helyes Lajos professzor kutatási területe a biotikus és abiotikus tényezők hatása a kertészeti növények bioaktív anyagaira, különös tekintettel a zöldségfajokra, valamint a vízellátottság hatás a fontosabb zöldségfajok termésképzésére. A több mint 30 éves kutatómunkájának eredményeit 257 tudományos és szakmai közleményben, ezen belül 6 szakkönyvben, 14 könyvfejezetben, amelyből 4 angol nyelvű 12 egyetemi jegyzetben, 152 tudományos cikkben, melyből 98 angolul jelent meg.  Független hivatkozásainak száma 604, Hirsch index:13

Nemzetközi elismertség és kutatásszervezői tevékenység

1.      Főbb hazai és nemzetközi tudományszervezési tevékenysége és ideje:

International Comission on Irrigation and Drainage (ICID) Crops and Water Use munkacsoport titkára 1984-1994 között, ICID Magyar Nemzeti Bizottság tagja 1990-1994 között, 16th ICID European Regional Conference szervezőbizottságának tagja és a Crops and Water Use szekció titkár 1992- ben. Magyar Kertészeti Tudományos Társaság tagja 1990-től, MTA Kertészeti Szakbizottság Zöldségtermesztési Albizottságának tagja 1996-tól, International Society for Horticultural Science (ISHS) tagja 1990-től,  ISHS Water Supply and Irrigation nemzetközi munkacsoport választott tagja 1997-től, Production of vegetables for processing ISHS working group választott tagja  1998–tól. A 2016. évi EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) Kongresszus Nemzetközi Tudományos Bizottságának tagja. MTA Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság alelnöke 2010-től,

2. Kutatási és oktatási együttműködés

A három évtizedes oktatói és kutatói munkája során az alábbi intézetekkel volt/van szakmai, illetve kutatási kapcsolata. Maritsa Vegetable Crops Research Institute Plovdiv – Bulgária, International Agricultural Center Wageningen – Hollandia, Peto Seed Italiana - Párma – Olaszország, Agrártudományi Egyetem - Milánó – Olaszország - TEMPUS program, INRA - Avignon – Franciaország, Volcani Center - Agricultural Research Center - Jeruzsálem – Izrael, Universität Bodenkultur (Bécs)

Az általa vezetett Kertészeti Intézet mind az oktatásban, mind a kutatásban eredményes együttműködést alakított ki a kapcsolódó külföldi egyetemekkel, mint a King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUUT) Thailand, Prof. Sirichai Kanlayanarat, jelenleg is kutatási együttműködés, Tsu Vegetables and Tea Institute jelenleg is kutatási együttműködés. Auburn University Alabama USA Prof. Luther Waters jelenleg is kutatási és oktatási együttműködés. Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie, University of Pisa - Prof. Alberto Pardossi, tudományos és csere kapcsolat. Több hazai egyetemmel és kutatóintézettel (Corvinus, Debrecen, OÉTI, NAIK, stb.) hosszú évek óta együttműködik közös konzorciális pályázatokban.  Az együttműködés és a közös kutatások mellett, ez a kapcsolat kiterjed az oktatók és hallgatók cseréjére is.

3. Folyóirat szerkesztői tevékenység

Kertgazdaság, Columella, Journal of Food Physics, szerkesztőbizottság tagja, International Journal of Horticultural Science editor of the vegetable section

 4. Témavezetés és Tudományos munkák bírálata:

Napjainkig 3 doktorandusza védte meg sikerrel disszertációját és 2 fő szerzett abszolutóriumot. Az elmúlt években számos alkalommal vett részt Ph.D, habilitáció és habitusvizsgálat bírálatában. Több alkalommal volt Ph.D. D.Sc. bíráló bizottságban tag illetve elnök.

d) Az NTDI belső szervezete

A Doktori Iskola élén vezető áll (Dr. Helyes Lajos), munkáját az NTDI titkára (Mázikné dr. Tőkei Katalin) és adminisztrátora (Katona Melinda) segítik. Mindhárman a SZIE MKK dolgozói.

 Az NTDI legfontosabb szerve az NTDI Tanácsa. A Tanács az NTDI 12 törzstagjából, melyből 3 fő akadémikus, 6 fő az MTA doktora, 3 fő kandidátus/Ph.D fokozatú valamint 3 fő törzstag emeritus, akik szintén az MTA doktorai.

 Az NTDI szakmai tudományos munkáját három program keretében végzi:

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Növénygenetika és biotechnológia program (vezetője: Dr. Heszky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, SZIE Genetika és Biotechnológiai Intézet)

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Növénytermesztés és földművelés program (vezetője: Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár, az MTA doktora, SZIE Növénytermesztési Intézet)

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Növényvédelem és kórélettan program (vezetője: Dr. Kiss József egyetemi tanár, kandidátus intézetigazgató

 Az NTDI Tanácsa a SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának üléseit megelőzően negyedévenként ülésezik.

 

 e) Az NTDI helye az intézmény szervezetében

Az NTDI egyike az egyetem 8, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 4 doktori iskolájának, továbbá tagja a SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának.

Az NTDI a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon belül a Növénytudományokért felelős 4 intézet (Genetika és Biotechnológiai Intézet, Növénytermesztési Intézet, Kertészeti Intézet, Növényvédelmi Intézet) oktató és kutató kollektívája tudományos munkájára alapul.  

Az NTDI képzési programja szerves folytatását jelenti a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar akkreditált MSc szakjainak. Ezek a következők:

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Agrármérnöki M.Sc. (OH-FRKP/17.600-3/2007)

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Növénytermesztő mérnöki M.Sc. (OH-FHF/1329-10/2008)

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Mezőgazdasági biotechnológus M.Sc. (OH-FRKP/328-5/2007)

http://www.ndi.szie.hu/_themes/glacier/aglabul1.gif

Növényorvosi M.Sc. (OH-FRKP/17.601-3/2007

 A 4 MSc szak vezetőjéből 4 törzstag és tagja az NTDI Tanácsának is, mely a folyamatosságot jelenti a hallgatók képzésében, illetve a PhD hallgatói utánpótlás színvonalas biztosításában.

f) Az NTDI hazai társadalmi és nemzetközi kapcsolatai

A NTDI Növénytermesztési és földművelési programjában Jolánkai Márton és munkatársai évek óta szervezik az Alpok-Adria Konferenciát, melyen főleg közép-európai országok kutatói és fiatal doktoranduszai vesznek részt. Emellett a NTDI ösztöndíjas és kutatóintézetben dolgozó levelező hallgatói közül az elmúlt 5 évben több mint 40 PhD hallgató közel 100 alkalommal járt külföldön, és tanulmányútjaik időtartama 2 nap és 12 hónap között változott.  

Képzési programunkban több hazai kutatóintézeti szakember vesz részt, a kutató munkát pedig több kutatóintézet (MTA Agrártudományi Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) kihelyezett tanszékként is segíti. Kapcsolataink kiterjednek továbbá más egyetemekre, és kutatóintézetekre (Corvinus, Debrecen,), intézményekre (MgSzH, OÉTI), valamint a teljesség igénye nélkül, a termelő szférára (Mezőhegyes, Dalmand és Boly Mezőgazdasági Zrt.-k, Bábolna IKR, Délkertész TÉSZ, KITE, továbbá magán gazdálkodók) is.  

A doktoranduszok képzését kiterjedt nemzetközi kapcsolataink is segítik. Ezek lehetővé teszik külföldi professzorok részvételét a képzésben (pl. Stefan Toepfer, Svájc, prof. Luther Waters, USA, László Sági, Belgium, stb.), hallgatóink külföldi laboratóriumokban tett tanulmányútjait, valamint közös nemzetközi pályázatokban való részvételét (magyar-spanyol, magyar-szlovén, magyar-japán, TéT, FAO, Magyar-USA, EU16, stb.). Külön említendő hallgatóink aktív részvétele az ENDURE (European Network of Durable Research on Plant Protection) projektben, amely megkönnyítette számukra a nemzetközi kitekintést, személyes kapcsolatok kialakítását Európa számos laboratóriumában tevékenykedő kutatókkal.  

A doktori diplomát szerzett egykori hallgatóink közül többen dolgoznak az FM-ben és az MgSzH-ban, továbbá az MTA különböző kutatóintézeteiben, egyetemi kutatóintézetekben (Pécs SZBKI, DE NYKI) multinacionális, illetve magáncégeknél (MONSANTO, Syngenta, Pioneer, Proplant, stb.). Természetesen egy részük a Szent István Egyetem, oktatói utánpótlását is szolgálta a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 4 intézetében.

2. A Doktori Iskola infrastrukturális feltételei  

Növénygenetika és biotechnológia program

A program hallgatóinak munkáját nemzetközi színvonalon felszerelt növényi molekuláris genetikai és géntechnológiai laboratóriumok segítik, melyekben megtalálhatók mindazon műszerek, berendezések, melyek a PhD hallgatók munkaterveinek színvonalas kivitelezését teszik lehetővé (ultramély fagyasztó, mélyhűtők, PCR készülékek, spektrofotométer, centrifugák, elektroforézis berendezések, géldokumentációs rendszer, ioncserélő, inkubátorok, inkubátor rázógépek, hibridizációs kamrák, stb.).  

Külön sejt- és szövettenyésztési laboratórium, klíma szoba, tenyésztő szoba, átoltó szoba is a hallgatók rendelkezésére áll a sejt- és szövettenyésztési kutatások végzése és a steril technikák és módszerek kivitelezéséhez (klímaszekrények, növénynevelő kamrák, mikroszkópok, lamináris boxok, autoklávok, hőlégsterilezők, liofilizáló, rázógépek, stb.).  

Az intézet szántóföldi oktató- és kísérleti tere biztosítja az üvegházi és szántóföldi kísérletekhez szükséges alapfeltételeket. A hallgatók külön doktorandusz szobában vannak elhelyezve és mindannyian rendelkeznek számítógéppel.  

Növénytermesztés és földművelés program

A növénytermesztés, gyepgazdálkodás, talajművelés és biomassza feldolgozás témakörökben folyó kísérletek szakmai felügyeletét a Szent István Egyetem Szárítópusztai Növénytermesztési Tanüzeme látja el, amely 140 ha-on biztosítja a helyszínt a doktoranduszhallgatók kísérleteihez. A kertészeti témakörben végzett kutatásokat, pedig az egyetemünk Kertészeti Tanüzemében végzik hallgatóink.

A Tanüzemekben rendelkezésre állnak az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, mezőgazdasági gépek és a laboratóriumi gyorsvizsgálatokhoz szükséges műszerek.  

A növénytermesztés-témájú, főként kisparcellás szántóföldi kísérleteknek (őszi búza, bioetanol-kukorica, vadföldek) ezen kívül a Hatvan-Nagygombosi Kísérleti Tér (3 ha), a földműveléstani vizsgálatoknak a Hatvan-Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság (250 ha), a gyepgazdálkodási témájú kísérleteknek pedig a Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézet Botanikus Kertje ad otthont.  

A program három fő területén beállított kísérletek laboratóriumi vizsgálatait a Növénytermesztési Intézet Kutatólaboratóriuma végzi. A vizsgálatok elvégzéséhez a következő berendezések, műszerek állnak rendelkezésre: Sütőipari értékvizsgáló készülék (valorigráf), NIR infravörös elemzőkészülék (Dickey-John Instalab 600), malom, szárítószekrény, esésszámmérő-készülék, nedvességmérő-készülék, kalapácsos daráló, desztilláló berendezés, valamint mikroszkópok és mérlegek.  

  

Növényvédelem és kórélettan program

Hallgatóink kutató munkájához a Növényvédelmi Intézeten belül korszerűen felszerelt laboratóriumok, kísérleti üvegház és szabadföldi kísérleti tér állnak rendelkezésre, amelyeket az adott témától függően használhatnak.

A növénykórtani laboratóriumot az utóbbi évtizedben sikerült olyan mértékben felszerelni, hogy mind a klasszikus mikológiai munkákra (normál, illetve fáziskontraszt, DIC, és fluoreszcens kiegészítőkkel ellátott kutató mikroszkópok, hidegfényes preparáló mikroszkópok, steril fülkék, termosztátok, rázófeltétes vízfürdők, asztali rázógép, hűtőszekrények és ultra mély fagyasztó, programozható autokláv, növénynevelő kamra), mind a finomabb molekuláris vizsgálatokra (asztali hűthető centrifugák, sejtfeltáró és homogenizáló készülékek, spektrofotométer, PCR készülék, gélelektroforézis berendezés, géldokumentációs berendezés) alkalmassá vált.

Különleges műszert igénylő vizsgálatokat hallgatóink az Intézet kihelyezett tanszékén, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében tudnak elvégezni. Az állattani laboratórium felszerelése (hidegfényes preparáló mikroszkópok, növénynevelő kamra, izolátorok) szintén biztosítja az ottani kutatások zavartalan folytatását.

Az Intézet üvegháza, valamint kísérleti tere lehetőséget nyújt a megfelelő szinten történő növénykísérletek végzéséhez, míg a nagyobb léptékű szabadföldi kísérletekhez szerződés formájában biztosítjuk a szántóföldi vagy kertészeti területeket.

A program ösztöndíjas hallgatói külön kutatói szobában vannak elhelyezve, ahol mindenkinek egy-egy számítógép áll a rendelkezésére a kísérleti munkájához (adatgyűjtés, feldolgozás és eredményközlés). Bár az Intézet könyv- és folyóirat-állománya ugyancsak a hallgatók munkáját segíti, ma már az információ szinte kizárólag elektronikus úton jut el a felhasználókhoz.  

A felsoroltakon kívül mindhárom programunk doktoranduszhallgatóinak, igény szerint, lehetősége van a SZIE Regionális Egyetemi Tudásközpontjában (RET) vizsgálatokat végezni, illetve végeztetni. A RET két laborrészlegében (genetika, mikrobiológia és élelmiszer-analitika) korszerű műszerek állnak rendelkezésre, pl. víztisztító, mikrohullámú roncsoló (CEM-MARS 5 típusú), ICP-OES, autokláv, liofilizáló, szekvenáló, HPLC, GC-MS, NIR spektroszkóp, stb.

3. C-SWOT analízise (Növénytudományi Doktori Iskola)  

Külső korlátok, feltételek

-          Oktatók túlterheltsége, mely nem ad időt a kutatás nemzetközi eredményeinek naprakész követésére.

-          A doktoranduszok szűk elhelyezése 6-8 fő dolgozik egy irodában, melynek oka, hogy a PhD képzés bevezetése nem járt területi fejlesztéssel az intézetek és tanszékek számára.

-          Hazai pályázati lehetőségek csökkenése, továbbá egy pályázattal elnyerhető összegek csökkenése (pl. OTKA).

Erősségek

-          A DI törzstagjainak, témavezetőinek tudományos színvonala.

-          Az NTDI munkáját előkészítő 4 akkreditált MSc képzés

-          A DI témavezetői és doktoranduszok tudományos publikációinak száma, színvonala.

-          A DI képzésének színvonala lásd 1-4 táblázatokat és az abszolutóriumot, valamint fokozatot szerzett hallgatók nagy százalékát.

Gyengeségek

-          Az ösztöndíjas doktoranduszok ösztöndíj támogatásának színvonala (figyelemmel a forint árfolyamára) a kutatások mellett nem biztosítják a külföldi konferenciákon való részvételt és különösen nem a hosszabb tanulmányúton való részvételt.

-          A doktoranduszok elhelyezése nagy gond mindegyik program számára.

Fejlesztési lehetőségek

-          Külön kereteket kellene létrehozni a külhoni magyarok anyaországban történő doktori képzésére.

-          Külön kereteket kellene létrehozni a külföldi, főleg fejlődő országokból jelentkezők fogadhatóságára.

Veszélyek

-     A nemzetközi színvonal elérése és a minőség javítása a különböző tudományterületeken csak akkor lesz lehetséges a jövőben, ha a doktori képzésben oktatóként vagy témavezetőként résztvevő egyetemi oktatók ilyen irányú munkáját nagyobb súllyal veszik figyelembe az oktatói terhelés meghatározásánál, ezzel csökkentve az oktatók jelenlegi jelentős túlterheltségét.

-    A doktoranduszok ösztöndíja egyre kevesebbet ér, különösen nemzetközi vonatkozásban, mely szintén veszélyezteti a nemzetközi publikációk írását, illetve a doktoranduszok külföldi tanulmányútjait és rendszeres nemzetközi konferenciákon való részvételt.  

Gödöllő, 2014. szeptember 18.  

Helyes Lajos

A NTDI vezetője