Rövidítések

SZIE Szent István Egyetem
NTDI Növénytudományi Doktori Iskola
DI Doktori Iskola
MTA Magyar Tudományos Akadémia
OM Oktatási Minisztérium
MBK Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ
NKI Növényvédelmi Kutató Intézet
TAKI Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet
EDHT Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
DIT Doktori Iskola Tanácsa
NTDIT Növénytudományi Doktori Iskola Tanácsa
AODI Állatorvostudományi Doktori Iskola