NTDI kötelező tárgyai

Iskola kötelező tárgyai

 

Tárgy (oktató)

félév

kredit

1.

Kísérletek tervezése és értékelése (dr. Matuz János/dr. Berzsenyi Zoltán)

I.

6

2.

Kísérleti eredmények közlése és bemutatása (dr. Sági László)

III.

6

 

 NTDI Növénygenetika és biotechnológia program képzési tárgyai

Növénygenetika és biotechnológia

félév

kredit

Kötelezően választható tárgyak

 

 

1.

Növényi molekuláris genetika és molekuláris nemesítés (dr. Kiss Erzsébet)

I.

6

 

2.

Növényi sejtgenetika és in vitro nemesítés (dr. Gyulai Gábor)

II.

6

3.

Növényi géntechnológia és transzgénikus nemesítés (dr. Heszky László)

II.

6

4.

Klasszikus és részletes növénynemesítés (dr.Hajós Lászlóné)

III.

6

Választható tárgyak

 

 

5.

Biokémiai analitika (dr. Fülöp László)

I.

4

6.

Citogenetika (Mázikné dr. Tőkei Katalin)

II.

4

7.

Kvantitatív genetika (dr. Csizmadia László)

II.

4

8.

Populációgenetika (dr. Matuz János)

II.

4

9.

Biotikus stresszrezisztencia (dr. Király Zoltán, dr. Barna Balázs)

III.

4

10.

Abiotikus stresszrezisztencia (dr. Galiba Gábor)

III.

4

11.

Fejlődésgenetika (dr. Bánfalvi Zsófia)

III.

4

12.

Vírusgenetika (dr. Balázs Ervin)

III.

4

13.

Szexuális reprodukció biotechnikái (dr. Barnabás Beáta)

III.

4

14.

Gabonafélék biotechnológiája (dr. Pauk János)

IV.

4

 

NTDI Növénytermesztés és földművelés program képzési tárgyai

Növénytermesztés és földművelés

Kötelezően választható tárgyak

 

Tárgy (oktató)

kredit

1.

Növénytermesztéstan (dr. Jolánkai Márton)

6

2.

Agrometeorológia (dr. Szalai Sándor)

6

3.

Crop production (dr. Jolánkai Márton)

6

4.

Talajtermékenység és vízgazdálkodás (dr. Várallyay György)

6

5.

Fenntarthatóság, ökológia, földhasználat (dr. Birkás Márta)

6

6.

Gyakorlati növénynemesítés (dr. Hajós Lászlóné)

6

7.

Szántóföldi zöldségtermesztés (dr. Helyes Lajos)

6

8.

Szántóföldi és kertészeti növények öntözése (dr. Helyes Lajos)

6

9.

Talajvédő gyepek és sportgyepek (dr. Szemán László)

6

Választható tárgyak

 

10.

A növénytermesztés genetikai alapjai (dr. Láng László)

4

11.

Termesztéstechnika (dr. Szentpéteri Zsolt, dr. Helyes Lajos)

4

12.

Növénynövekedési modellek (dr. Berzsenyi Zoltán)

4

13.

Búza és kukorica termesztése (dr. Jolánkai Márton)

4

14.

Egyéb gabonafélék termesztése (dr. Jolánkai Márton)

4

15.

Alternatív növénytermesztés (dr. Máté András)

4

16.

Intenzív kertészeti technológiák (dr. Ombódi Attila)

4

17.

Pillangós virágú szálastakarmányok termesztése (dr. Máté András)

3

18.

Energiatakarékos talajművelés (dr. Birkás Márta)

3

19.

Földhasználat, növénytermesztés kedvezőtlen termőhelyeken (dr. Gyuricza Csaba)

3

20.

Ökológiai és természetvédelmi gyepgazdálkodás (dr. Tassi Julianna)

3

21.

Kertészeti növénynemesítés (dr. Nemeskéri Eszter)

3

 

NTDI Növényvédelem és kórélettan program képzési tárgyai

Növényvédelem és kórélettan

Kötelezően választható tárgyak

 

Tárgy (oktató)

kredit

1.

Integrált növényvédelem (dr. Kiss József)

6

2.

A biológiai növényvédelem alapjai (dr. Turóczi György)

6

3.

Növényi kártevők (dr. Tóth Ferenc)

6

4.

Rovarfiziológia és –kommunikáció (dr. Szőcs Gábor)

6

5.

Talajzoológia (dr. Bakonyi Gábor)

6

6.

Növényi kórokozók (dr. Bán Rita)

6

7.

Biotikus stressz (dr. Barna Balázs)

6

8.

A rezisztenciára nemesítés alapjai (dr. Mesterházy Ákos)

6

9.

Általános és növénykórtani mikológia (dr. Virányi Ferenc)

6

10.

Növényi virológia (dr. Tóbiás István)

6

11.

Herbológia (dr. Dorner Zita)

6

12.

Gyomszabályozás (dr. Dorner Zita)

6

Választható tárgyak

 

13.

Gyomismeret, gyomhatározás (dr. Dorner Zita)

3

Az iskola kötelező tárgyak a kutatásra, mint szakmára tanítják meg hallgatóinkat, a programoknak megfelelő specializált tárgyak az egyes kutatási területek up-to-date ismereteit tartalmazzák.